Home »Laser vogel verjagen

Vogels verjagen met laser

Zojuist zag ik een persberichtje voorbijkomen van de laserpen boeren . Het is een apparaat dat er uitziet als een zaklicht en dat volgens de leverancier uitermate geschikt is om vogels mee te verjagen. Vogels zouden de laserbundel van 5 cm doorsnee zien als iets massiefs, dus als iets waarvoor de opzij moeten gaan.

laserpen ganzen

Laserpen ganzen

De leverancier wil aan de Boerderijredactie wel een HTPOW laser uitlenen, om in de boerenpraktijk uit te proberen.
Heeft u last van ganzen, meeuwen, spreeuwen, duiven of van andere vogelsoorten en wilt u deze diervriendelijk verjagen? Dan heeft HTPOW laser de oplossing voor uw vogeloverlast.

laserpen 303
Laserkorting.nl biedt een geluidloze en draagbare lasers met gepatenteerde optische technologie voor het diervriendelijk verjagen van ganzen en andere vogels over een grote afstand. Vogels zien de groene laserstraal als een naderend fysiek gevaar en vliegen weg. In tegenstelling tot conventionele verjagingmethoden zullen vogels hier niet aan wennen. De vogels zullen na herhaaldelijk gebruik het gebied als onveilig beschouwen en er niet meer terugkeren.
krachtige  30000mW blauw laser

HTPOW Laser FAQ

Op welke vogels werkt de HTPOW laser?
De HTPOW laser verjaagt alle vogels behalve meerkoeten en zwanen. Daarnaast verjaagt de HTPOW laser ook herten. Werkt de HTPOW laser ook overdag?
De HTPOW laser werkt ook overdag, mits het bewolkt weer is.
Wennen vogels aan de HTPOW laser?
Nee, vogels wennen niet aan de HTPOW laser. Vogels zien de groene laserpennen als een fysiek object dat hen wilt raken. Het enige alternatief om niet geraakt te worden is wegvliegen. Dit is dezelfde reflex wanneer vogels wegvliegen omdat een auto nadert. De HTPOW laser doet een beroep op het overlevingsinstinct van de vogel. In tegenstelling tot conventionele verjagingmethoden zullen vogels hier niet aan wennen en dus altijd wegvliegen. De vogels zullen het gebied vervolgens als onveilig beschouwen en er niet meer terugkeren.

Laser golflengte classificatie

Klanten ook interesse

laserpen kopen

Populair Laserpen

laserpen kopen marktplaats

7 dagen pakket terug,1 jaar garantie